Skrapdyr 2017

styreleder straks, slik at han får arrangere kontrollveging.
Skrapdyr grensene er 20kg for kalv, 40kg for FK og 43kg for SB.
Husk at en SB under skrapdyrvekt, som blir ført som kalv på kvote, fortsatt er tellende for spissbukk %.

JAKTFELT DATO VEKT TYPE

FØRT SOM KALV

FØRT SOM SKRAPDYR

1 32 01.09 38,9 FK X
2 31 05.09 41,7 SB X
3 36 07.09 37,2 FK X
4 36 06.10 34,9 FK X
5 36 02.11 37,9 FK X
6 31 03.10 41,0 SB X
7
8
9
10

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.