Hjortetelling 2019

Os – Grøtt – Ertresvåg – Fanneløp – Skår:
1.telling: 85 (96 i 2018, 62 i 2017, 86 i 2016, 94 i 2015)
2.telling: 108 (110 i 2018, 56 i 2017, 110 i 2016, 103 i 2015)
Normalår med tanke på fordeling av dyra i 1.telling.

Tennfjord-Vadset-Slyngstad:
1.telling: 100 (54 i 2018, 45 i 2017, 64 i 2016, 59 i 2015)
2.telling: 40 (76 i 2018, 70 i 2017, 68 i 2016, 38 i 2015)
Bra med dyr både i Tennfjord, Vadset, Eidsvik og Slyngstad.
1.telling er rekord, tidligere rekord er 71 dyr i 2001. I 1998 var det kun tald 13 dyr på strekninga.

Håvik-Remme-Helland:
1.telling: 61 (53 i 2018, 37 i 2017, 55 i 2016, 39 i 2015)
2.telling: 25 (88 i 2018, 56 i 2017, 74 i 2016, 47 i 2015)
Ikkje motatt rapport om fordeling.

Hjortetelling 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.