Monthly Archives: August 2019

Jegermøte

Det blir jegermøte Onsdag 28 august klokka 20:00 på Samfjord Grendahus.
Utdeling av fordelingslister og litt informasjon.
Vel møtt!

-Anders