Monthly Archives: November 2018

Status 24.11.2018

Vi har no nådd avskytingsmålet på 80 dyr for 2018. Fortsatt har vi etterslep på 3 dyr sidan 2015. Dette er ein av fordelane med å vere storvald med 5års plan.

Per dags dato har vi 22 løyver ute. Dei siste 3åra har det vore skote 6-7 dyr i desember.
Skulstad, Bjørlykke, Fanneløp, Fagerli og STore Slyngstad har alle fått utdelt maksimalt antall tilleggsdyr.

85løyver per år er nok ei meir fornuftig linje å legge oss på i framtidige driftsplaner.

 

-Anders