Monthly Archives: August 2018

Nå på Facebook!

For å kunne sende push varsler om endringer på heimesida er det opprettet facebook gruppe.
Her kan det også deles bilder og historier.
Alle viktige dokument vil sjølvsagt fortsatt bli lagt på heimesida.

Søk opp: “Midtre Haram Storvald SA”, så vil styret kunne godkjenne din søknad om å bli med i gruppa.

Jegermøte

Det blir jegermøte på Samfjord Grendahus onsdag 29.august kl.20.00.

Det vil bli demonstrasjon av CWD prøvetaking av Even Otterlei.

Brev fra miljødirektoratet:
miljodirektoratet

Introduksjon til CWD prøvetaking:
http://www.miljokommune.no/Temaoversikt/Viltforvaltning/Skrantesjuke-CWD/Skrantesjuke-Slik-tar-du-prover-av-fallvilt/