Monthly Archives: April 2018

Hjortetelling 2018

Totalt for heile kommunen vart det talt like over 1000dyr i første telling, 2.telling endte på 1277(!)

Os – Grøtt – Ertresvåg – Fanneløp – Skår:
1.telling: 96 (62 i 2017, 86 i 2016, 94 i 2015)
2.telling: 110 (56 i 2017, 110 i 2016, 103 i 2015)
Meir dyr enn normalt på Os og Skår.
Litt lavere enn normalen i Botnen, Ertresvåg og Fanneløp. I Ertresvågen stod dyra svært kompakt, lite spredning.

Tennfjord-Vadset-Slyngstad:
1.telling: 54 (45 i 2017, 64 i 2016, 59 i 2015)
2.telling: 76 (70 i 2017, 68 i 2016, 38 i 2015)
Tomt for dyr i Tennfjord, meir enn vanleg på Vadset, Eidsvik og Slyngstad.

Håvik-Remme-Helland:
1.telling: 53 (37 i 2017, 55 i 2016, 39 i 2015)
2.telling: 88 (56 i 2017, 74 i 2016, 47 i 2015)
Eit med orange nr.11 øyremerke, merka i 2002 i Samfjorden.
På den tida var ho truleg 2,5år gammal, så dette er ei kolle som har begynt å drage på åra.

Prøvetaking for skrantesjuke

Minner om møte om hjorteforvaltning ved dagleg leiar Johan Trygve Solheim på Ingebrigt Davik huset 05.04. kl.18.00.
I tillegg vil Mattilsynet holde eit innlegg om prøvetaking for skrantesjuke.

Til hausten skal det takast prøver av alle vaksne dyr som vert felt under jakta.

-Anders