Monthly Archives: November 2017

Den store revejakte

Det er foreløpig to innmeldte rever til konkurransen:

1. Even Otterlei, 7,36kg
2. Lars Slyngstad, 5,20kg
3. Lars Slyngstad, 4,71kg
4. Lars Slyngstad, 6,53kg