Monthly Archives: February 2016

Årsmøte for 2015 (Sjå nytt vedlegg)

Torsdag 25.02.2016 blir det årsmøte ved Samfjord Grendahus klokken 20.00.
Vi ber om at jaktfelt som ikke er ferdig med “sett og skutt” registrering gjør dette før årsmøtet.
Oversikt over innbetaling ligger vedlagt. som dere ser er “50-lappen” tilbake pga registrering i Brønnøysundsregisteret i år.
Annonsering av møtet vil komme i Nordre.

Oppdatering 1:
Eg STREVER med registreringa av storvaldet i Brønnøysundsregisteret. Som følge av dette må vi ha inn 3 punkt på årsmøtet:
1. Endring av navn til “Midtre Haram Storvald SA”.
2.Vedtekter må oppdateres for å fylle krav fra Brønnøysundsregisteret. (se vedlegg)
3.Vedtekt om endring til samvirkeføretak.
Se nytt vedlegg nedenfor.

Oppdatering 2:
Vi har fått inn to saker fra medlemmer
– Det er en skrivefeil side 3 i driftsplanen “Her gjeld fellingstala fra oppstarten i 2015”, her er det meint at det skal stå 2005.
– Har fått beskjed om at “50-lappen” tidligere har vore per andelseiger, ikke per utdelte løyve. Jeg må sjekke dette nærmere og vil komme med informasjon på møtet.

Innkalling og sakliste årsmøte 2015

Tilsvar_reg_samvirkeforetak

Rekning 2015

– Anders L.