Monthly Archives: October 2015

Tilleggsløyver

Får mykje spørsmål om tilleggsløyver.

Før sesongen starta vart det foreslått på styremøtet at vi skulle dele ut to tilleggsdyr til vi hadde 80 løyver ute, altså tilsvarande avskytingsmålet. Dette vart også presentert på jegermøtet uten kommentar. Vi har no nådd 20 utdelte tilleggsdyr og vil altså fra nå av dele ut kun eit tilleggsdyr.
Dei som har eit dyr igjen på første tildeling vil fortsatt få mulighet for eit tilleggsdyr.

Det er til no skote akkurat 50 dyr i storvaldet. Dei fleste rapporterer om mindre dyr i terrenget enn tidligere, så det er nok ikkje mange som trur at det vil ende på 80 dyr i år.

Jegerlærling på jf.36

Anders si eldste datter Amalie var med på jakt da faren skaut en 7-tagger.
Det var veldig spennande og egentlig litt skummelt når det blei mørkere og mørkere utpå kvelden. Denne vart skoten på ca 50m hold og det morsomme var at vi hadde med katten vår på jakt denne dagen. Katten stod midt imellom oss og hjorten i skuddøyeblikket.
Ho måtte sjølvsagt hjelpe til med slaktinga også.

Amalie_jakt