Monthly Archives: April 2015

Hjortetelling

Da har vi fått inn litt tal fra første hjortetellinga i MHS.

Helland til Skår:
1.teljing: 39 dyr observert.
2.teljing: 47 dyr observert.
Slik eg tolket det er dette ei bra telling for dette strekket.

Os til og med Skår:
1.teljing: 94 dyr observert.
2.teljing: 103 dyr observert.
Litt færre enn vanlig i Ertresvåg, men meir enn normalt på Fanna og Skår.
Dette er vel omtrent eit normalår sett vekk ifra litt anna fordeling av dyra.

Tennfjord til Slyngstad:
1.teljing: 59 dyr observert.
2.teljing: 38 dyr observert.
Mykje dyr i Fagerli/Edsvik. Svært lite observert i Tennfjord.
Dette ligger omtrent på normalen mtp antall, men også her litt anna fordeling.

Arealkrav / Vårteljing

Det har vore diskutert om minimumsarealet for hjorteløyve skulle endrast.
Eg fikk oppmoding om å skrive en rapport om hjortebastanden i MHS og har i den anledning vore i kontakt med fleire av jegerane. 2stk A4 sider ble oversendt til Viltnemnda.

Viltnemnda har i etterkant varslet at det blir ingen endring i arealkrav.
500da/løyve blir ståande, med muligheter for 50% avvik begge vegar. (250/750)

Det blir vårteljing av hjort natt til 18.04 og natt til 01.05.
Natt til 17.05 var varslet fra viltnemnda, men alle eg har snakka med flytter dette til Laurdag for å få det i ei helg.